Центр екологічного землеробства та тваринництва

Місія центру – дослідження, популяризація та впровадження у виробництво технологій екологічного землеробства та тваринництва.

Мета центру: створення системи виробництва та переробки екологічно безпечних продуктів харчування; формування культури споживання екологічно безпечної продукції; впровадження системи маркетингу та реклами екологічно безпечної продукції.

Принципи екологічного землеробства та тваринництва:

  • сільське господарство має підтримувати і зміцнювати здоров'я ґрунту, рослин, тварин, людей та всієї планети цілісно та в повному обсязі;  
  • сільське господарство має брати до уваги функціонування циклів живої екологічної системи, покращувати його, без втручання та його грубого порушення в системі;  
  • сільське господарство має базуватись на відносинах, що гарантують соціальну справедливість, беручи до уваги суспільне життя та життєві можливості;  
  • сільське господарство має вестись раціонально та відповідально, щоб захистити здоров'я та благополуччя середовища, нинішнього та майбутніх поколінь.

Переваги екологічного землеробства та тваринництва:

  • отримані продукти харчування є екологічно безпечними, більш повноцінними у харчовому відношенні, підвищують здатність захисних систем організму людини протидіяти несприятливому впливу навколишнього середовища;
  • продукція екологічного землеробства та тваринництва є дешевшою ніж при традиційних формах господарювання;
  • методи екологічного землеробства дозволяють отримувати вищі урожаї в умовах посушливого клімату та в періоди посухи;
  • корми вирощені за технологіями екологічного землеробства підвищують продуктивність тваринництва;  
  • екологічне землеробство та тваринництво є ключовим фактором глобальної екологічної безпеки планети. 

Контакти:
79000, м. Львів, вул. Матейка, 4
тел./факс: (032) 261-07-30
79000, м. Львів, вул. Матейка, 4
тел./факс: (032) 261-07-30
e-mail: tp.yavoriv@gmail.com