Основним завданням Технологічного парку «Яворів» є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього наукомємкого підприємництва, що обумовлює різнобічність його діяльності, тісний взаємозв’язок з науково-дослідними, навчальними та виробничими підприємствами і установами регіону, визначає пріоритетні напрями діяльності.
 
Технологічний парк «Яворів» ставить перед собою такі цілі:
  • координація діяльності наукових, виробничих, фінансових інституцій в сфері розробки та впровадження інновацій проектів;
  • створення умов для трансферу результатів фундаментальних та прикладних досліджень у практичну сферу господарської діяльності;
  • створення інформаційної бази інновацій та технологій;
  • інституційне та апаратне забезпечення інноваційної діяльності;
  • створення ефективної систем мобілізації та концентрації ресурсів для фінансування інновацій;
  • формування механізмів та процедур інноваційної діяльності суб’єктів технологічного парку;
  • забезпечення правового, інформаційного, маркетингового і комерційного супроводу інноваційного процесу.

На сьогоднішній день в Технопарку зареєстровано та виконуються близько 50 інноваційних та інвестиційних проектів загальною вартістю близько 138 млн. доларів США. Технологічний парк є одним із шести технопарків України, які вже мають діючі зареєстровані інноваційні проекти в статусі загальнонаціональних технопарків.

79000, м. Львів, вул. Матейка, 4
тел./факс: (032) 261-07-30
e-mail: tp.yavoriv@gmail.com