В організаційно-правовому відношенні Технологічний парк "Яворів" (Львівська область) є групою юридичних осіб, що діють відповідно до Договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об’єднання вкладів, з метою створення організаційних засад забезпечення діяльності учасників технопарку щодо виконання інноваційних проектів з виробничого впровадження наукомістких розробок, високих технологій, розвитку малого підприємництва та для забезпечення промислового випуску конкурентно-спроможної на світовому ринку продукції.

Законодавчу і нормативно-правову основу діяльності Технологічного парку "Яворів" (Львівська область) складають:

  1. Закон України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" № 991-XIV від 16.07.1999.
  2. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" № 433-IV від 16.01.2003.
  3. Закон України "Про інноваційну діяльність" № 40-IV від 04.07.2002.
  4. Постанова КМУ "Деякі питання організації діяльності технологічних парків" № 1657 від 29.11.2006.
  5. Постанова КМУ "Про затвердження Положення про Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів" № 1219 від 06.08.2003.

Організації і підприємства, що входять до складу Технологічного парку "Яворів" (Львівська область), зберігають за собою усі права юридичних осіб і діють у відповідності зі своїми Статутами, Договором про спільну діяльність щодо створення та функціонування Технопарку і виконання інвестиційних та інноваційних проектів та чинного законодавства України.

Склад учасників в процесі діяльності і розвитку Технопарку може змінюватись. З заявою про вступ до учасників Технопарку може звернутись будь-яка організація і її прохання буде розглянуто. Рішення про зміну складу Технопарку приймає Науково-технічна рада Технопарку. Іноземні юридичні особи, міжнародні організації можуть бути учасниками Технопарку нарівні з юридичними особами України.

79000, м. Львів, вул. Матейка, 4
тел./факс: (032) 261-07-30
e-mail: tp.yavoriv@gmail.com