Пріоритетні напрями діяльності Технологічного парку "Яворів"  затверджені Постановою Президії Національної академії наук України від 22 червня 2005 року №135 та відповідають стратегічним і середньостроковим пріоритетним напрямам інноваційної діяльності, що визначені статтею 7 Закону України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні” № 433-IV від 16 січня 2003 року:

   1. Удосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій:
 • Сучасний каталіз, розвиток і використання нових каталізаторів та нових каталітичних процесів.
 • Розвиток генно-інженерних технологій, генетично модифікованих культур та організмів.
 • Імунобіологічні препарати та біосумісні матеріали.
 • Сучасні конструкційні матеріали, технології їх виробництва та застосування.
 • Керамічні матеріали широкого спектра застосування, надтверді інструментальні матеріали.
 • Матеріали та речовини малотоннажного хімічного виробництва;органічні люмінофори та барвники.
 • Напівпровідникові матеріали на основі надчистого кремнію, германію, арсеніду галію та складних сполук; сцинтиляційні матеріали, оптичні та конструкційні монокристали.
   
 2. Машинобудування та організація виробництва побутової техніки з використанням вітчизняних технологій:
 • Виробництво сучасної ракетно-космічної та авіаційної техніки, суден і електровозів нового покоління; системні засоби технологічного проектування, виробництва і логістичної підтримки процесів створення техніки нового покоління; засоби діагностики, агрегати, прилади та комплектуючі техніки нового покоління.
 • Диспетчерські системи, системи локації в різних середовищах; оптоелектронні системи подвійного призначення.
 • Обладнання та матеріали для зварювання і здійснення споріднених процесів, довговічні зварні конструкції; обладнання, матеріали та новітні технології для антикорозійного захисту.
 • Обладнання, комплектуючі та новітні технології для  складання та виробництва автомобілів.
 • Обладнання та спеціальні технології металургійного виробництва; технології переробки вторинної сировини кольорових металів.
 • Побутова і комунальна електронна техніка та технологічні процеси виготовлення її елементів; організація виробництва на інноваційній основі телевізорів, холодильників та інших товарів широкого вжитку.

   3. Мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації:
 • Інформаційні технології контролю та управління об'єктами базових технологій; інтелектуальні комп'ютерні засоби високої продуктивності; програмні системи розпізнавання об'єктів та процесів; цифрові широкосмугові системи розподілу інформації.
 • Лазерна техніка та обладнання, технологічні процеси їх застосування.
 • Електронна база систем зв'язку, комп'ютерні та телекомунікаційні технології; волоконно-оптичні системи; світлосигнальна та інформаційна апаратура.

   4. Розвиток інноваційної культури суспільства:
 • Підтримка національної книговидавничої справи; освітніх та науково-популярних видань;
 • Розвиток освітніх і науково-популярних програм у засобах масової інформації;
 • Центри дистанційного навчання із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій;
 • Cучасні комп'ютерні технології для навчання і наукових процесів.

   5. Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища:

 • Діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплекси;
 • Лікарські засоби для лікування цукрового діабету, астми, серцево-судинних, онкологічних та інфекційних хвороб (СНІД, туберкульоз тощо); психотропні та наркотичні препарати;
 • Препарати на основі продуктів переробки донорської кр
 • Педіатричні форми лікарських засобів;
 • Обладнання і технології для використання альтернативних джерел енергії;
 • Енергоефективне, ресурсозберігаюче, модульне, екологічно безпечне обладнання та устаткування для здійснення процесів водопідготовки, очищення води, теплопостачання та засоби управління цими процесами.
79000, м. Львів, вул. Матейка, 4
тел./факс: (032) 261-07-30
e-mail: tp.yavoriv@gmail.com