Успішний розвиток сучасного суспільства в значній мірі визначається ефективністю інноваційних процесів, що в ньому відбуваються, тобто перетворенням результатів науково-дослідних робіт в нові продукти, технології, послуги. Забезпечення інноваційного циклу: ідея – дослідження – розробка – впровадження – серійне виробництво не можливе без участі потужної фундаментальної та прикладної шкіл.

В межах Технопарку "Яворів" функціонують базові науково-дослідні організації і сучасні виробничі структури. Таке співробітництво створює сприятливі умови для становлення і розвитку виробничих структур, що займаються комерційною реалізацією результатів як власних розробок, так і розробок наукових організацій. Саме таким чином забезпечується, в сучасних умовах, найбільш швидкий перехід від фундаментальних і прикладних досліджень до практичного застосування результатів.

Технопарк "Яворів" (Львівська область) є технопарком малих та середніх наукомістких підприємств, що виступають своєрідною експериментальною базою впровадження нових технологій і послуг. У своїй більшості, технології (розробки), на основі або із застосуванням яких створюються нові підприємства технопарку є результатом пошукової діяльності науковців провідних науково-дослідних установ Західного регіону.
79000, м. Львів, вул. Матейка, 4
тел./факс: (032) 261-07-30
e-mail: tp.yavoriv@gmail.com