Технологічний парк «Яворів» працює на ринку інноваційних послуг з 1998 року. В період з 1998 по 2007 рік діяв як науково-технологічний парк Спеціальної економічної зони "Яворів”, реалізовуючи проекти виключно в її межах. В 2007 році відбулася державна реєстрація Технологічного парку в рамках Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків». Технопарк отримав екстериторіальний статус і сьогодні може виконувати проекти по всій території України.
 
Технологічний парк (технопарк) - юридична особа або група юридичних осіб, що діють відповідно до договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів з метою створення організаційних засад виконання проектів технологічного парку з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції.
 
Ініціаторами створення та учасниками Технопарку виступали такі провідні наукові установи та підприємства Західного регіону України:
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку новітніх технологій»;
 • Державне підприємство «Українська академічна дослідницька мережа «УАРНЕТ»;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-технологічний парк – Яворів»;
 • Закрите акціонерне товариство Науково-виробничий центр «ОРДАНА»;
 • Закрите акціонерне товариство «Українська страхова група»;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Стебницький калійний завод»;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Аеротех»;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр досліджень мінеральної сировини «Західмінерал»;
Технологічний парк «Яворів» займається впровадженням науково-технічних розробок у виробництво та виведенням їх на ринок через середні та малі підприємства. Також Технопарк надає послуги, пов’язані із забезпеченням правового, маркетингового, комерційного та експертного супроводу інноваційного та інвестиційного процесу, координації діяльності наукових, виробничих і фінансових інституцій в сфері розробки та впровадження інвестиційних та інноваційних проектів, створює інвестиційно-привабливі території для залучення іноземних інвестицій.
 
Одним з основних шляхів створення ефективного економічного середовища в Україні є формування мережі малих та середніх підприємницьких структур в різних галузях народного господарства країни, які можуть швидко та дієво реагувати на зміну кон’юнктури ринку, в т. ч. ринку нових технологій, а також на умови та потреби різних регіонів. Тому, основу інноваційної моделі розвитку суспільства формують інтегровані інноваційні структури, які покликані комерціалізувати результати науково-технічної діяльності у нові види промислової продукції, засоби і предмети праці, технології і способи організації виробництва. Саме такою структурою, яка орієнтована на потреби та можливості Західного регіону є Технологічний парк «Яворів».

Завантажити презентацію (формат .pps, 2.44 Mb)
79000, м. Львів, вул. Матейка, 4
тел./факс: (032) 261-07-30
e-mail: tp.yavoriv@gmail.com