Центр розвитку новітніх технологій
(Центр трансферу технологій)


Центр розвитку новітніх технологій був створений у 2004 році .
Основне завдання Центру — сприяння співробітництву у сфері трансферу технологій між розробниками, підприємцями і інвесторами.

Послуги Центру:
 • трансфер прогресивних технологій та високотехнологічної продукції;
 • зв'язок промисловості та наукового потенціалу;
 • науково-дослідна діяльність із залученням провідних спеціалістів;
 • сертифікація продукції та незалежна оцінка нових проектів;
 • пошук і залучення інвесторів для завершення і комерціалізації науково-технічних розробок та результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 • технологічний аудит;
 • підготовка оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі оцінки технологій;
 • супровід отримання правової охорони на об’єкти інтелектуальної власності;
 • юридичний супровід продажу/передачі в користування об’єктів інтелектуальної власності (договори франчайзингу, ліцензійні договори тощо);
 • реєстрація технологій в Державний реєстр несекретних завершених технологій;
 • представництво інтересів клієнта у Державному департаменті інтелектуальної власності, у Державному агентстві з авторських та суміжних прав.
Центр надає послуги для:
 • суб’єктів інвестиційної та інноваційної діяльності України;
 • іноземним і вітчизняним підприємцям та інвесторам.
 Для досягнення поставлених цілей Центр здійснює:
 • Організацію і забезпечення заходів по трансферу технологій;
 • Надання консалтингових послуг у сфері інвестиційних, інноваційних і правових питань (оформлення бізнес-планів, технологічний аудит);
 • Організацію комунікаційних заходів (семінари, круглі столи, конференції);
 • Інформаційно-аналітична діяльність: збір, систематизація і аналіз інформації про наукові розробки і про запити на нові технології.
На даний час Центр є єдиним акредитованим на території Західної України, згідно вимог чинного законодавства України, на право провадження посередницької діяльності у сфері трансферу технологій.

79000, м. Львів, вул. Матейка, 4
тел./факс: (032) 261-07-30
e-mail: tp.yavoriv@gmail.com